Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de ţara noastră în procesul de integrare europeană, a fost imperios necesară adoptarea OUG 195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006 în regim de urgenţă, prin care s-au stabilit direcţiile de reglementare a activităţilor economice în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării durabile, elemente care vizează interesul public şi care constituie situaţii de urgenţă extraordinară.
Având în vedere reglementările cu privire la protecţia mediului, precum şi Legea nr.132/2010, privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, la nivelul comunei Valea Seacă, au fost întreprinse următoarele măsuri:
-întocmirea unui contract cu ROMPREST SA Bacău, în vederea preluării cantităţilor de gunoi menajer de la gospodăriile pupulaţiei şi instituţiile comunei: