Comuna Valea Seacă deţine o reţea şcolară reprezentată de 4 unități şcolare :

Conform datelor statistice înregistrate în Anuarul Statistic al Județului Bacău – ed. 2019, în anulșcolar 2019 – 2020, situația numerică a populației și personalului didactic, auxiliar și nedidactic, se prezintă astfel : 

  Total populație școlară Ciclul preșolar Primar și gimnazial Elevi înscriși în învățământul  preuniversitar
Valea Seacă                394        59            210             210

            Personalul didactic

          Total Înv.preșcolar Primar și gimnazial  Primar Gimnazial
Valea Seacă          32                3            29           16     13

     Şcolile dispun de spaţiu interior a câte 24 săli de clasă, 1 laboratoar, cancelarii, holuri, şi spaţii de depozitare a materialelor didactice,  spaţiul exterior este destinat curţilor , locurilor de joacă în pauza copiilor cât şi terenuri destinate activităţilor pentru educaţie fizică şi sport. 

     Activitatea instructiv educativă la nivelul comunei se desfăşoară în cele mai bune condiţii prin grija autorităţii locale care s-a preocupat în mod deosebit în vederea accesării fondurilor necesare, prin care:

prin iniţiativa administraţiei publice – Primărie şi Consiliul Local, cu finanţare prin Banca Mondială, a fost implementat programul „Şcoală după şcoală”- destinat copiilor defavorizaţi cu preponderenţă de etnie rromă. În acest sens peste 50 de copii îşi petrec timpul de după orele de curs într-un ambient plăcut în care-şi desfăşoară activităţi conforme educaţiei şcolare şi informale şi unde primesc o masă caldă la prânz.