Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Ce este registrul?
Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) reprezintă o platformă online, cu scop principal de a înregistra o serie de informații despre grupuri specializate care urmăresc să promoveze o propunere de politică publică sau urmăresc să contribuie la revizuirea uneia deja existente pentru ca întâlnirile dintre acestea și decidenții, care vor afișa agenda zilnică a întâlnirilor, să se organizeze prin cunoașterea reciprocă a intereselor celor două părți.
Registrul stabilește un cadru de colaborare, complementar și anterior procedurii legale de transparență decizională, cu părțile interesate care își manifestă, din proprie inițiativă, interesul pentru un anumit domeniu ce intră în competența de reglementare a administrației publice centrale.
Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică sau să modifice o politică publică existentă iar, pe de altă parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minime reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului.
Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor.
Care sunt facilităţile?
Beneficiile grupurilor specializate care își asumă acest standard de conduită și transparență în interacțiunea cu instituțiile publice, prin înscriere în RUTI, sunt următoarele:
– accesul primordial la o serie de servicii precum E-Consultare (buletinul actelor normative aflate în consultare publică) sau E-Dezbatere (Calendarul Dezbaterilor Publice de la nivel central) realizate de SGG cu scopul facilitării cunoașterii, cu promptitudine, a priorităților de reglementare;
– participarea la întâlniri de lucru organizate între membrii RUTI și reprezentanții autorităților publice centrale, RUTI asumându-și impulsionarea interacțiunii între membri;
– posibilitatea întâlnirii directe, instituționale, cu factorii de decizie;
– participarea decidenților sau a persoanelor desemnate la evenimentele organizate de grupurile specializate înscrise în RUTI.
– evidențierea pe documentele proprii a înregistrării în RUTI, ruti-22ca o garanție a recunoașterii comportamentului transparent în relația cu autoritățile administrației publice centrale.
Platforma RUTI poate fi vizualizata accesând sigla