Vânzări terenuri agricole extravilane conform Legii 17/2014 precum si a Ordinului 311/2020